گردشگری صنعتی است که با جریانات مکانی- فضایی فراوانی نظیر جریان جمعیت، پول، فرهنگ، آداب و رسوم و نظایر آن همراه است. یکی از مهم‏ترین جریانات در سطح گردشگری، جریان علم است  که علی‏رغم اهمیت بسیار بالا در تبادلات علمی و توسعه آموزش عالی از جنبه‏های گوناگون، در کشور ما کمتر مورد توجه واقع شده است. گردشگری علمی به واسطه تبادل گردشگران ویژه که هدف آنها حضور در آزمایشگاه ها، کنفرانس‏های علمی، کارگاه ها و مجامع علمی است، شکل دیگری از جریانات مبادلاتی را در سطوح مختلف فضایی- مکانی به همراه دارد که مزایای نسبی فراوانی نظیر تبادل علم، دانشجو، تربیت متخصصان در حوزه های مختلف و زمینه سازی برای حضور و رسوخ بیشتر فرهنگ و دانش ملی در مرزهای فراملی و در حوزه توسعه آموزش عالی برون مرزی به همراه دارد.

گردشگری به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی سال هاست مورد نظر دولت ها قرار دارد. در این میان صنعت گردشگری به دلیل استقبالی که از آن می شود، درآمدزایی بالایی برای دولت ها ایجاد کرده و به همین دلیل برنامه ریزی های وسیعی برای حوزه انجام می شود و همه ساله شاخه‏های جدیدی به این صنعت پولساز اضافه می شود.

یکی از شاخه های پرطرفدار این حوزه، گردشگری علمی است؛ حوزه ای که در فضای آنلاین تبلیغات وسیعی برایش صورت می گیرد. تا جایی که گروه های گردشگری در کشورهای خارجی معمولا کمپین های گردشگری ایجاد می کنند، تیزرها و ویدئوهای جذاب می سازند و از این راه به معرفی جاذبه های علمی خود می پردازند.

ذکر این نکته قابل توجه است که با توجه به محدودیت های فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد و ممکن است بر جذب گردشگری از حوزه های تفریحی تاثیرگذار باشد، جذابیت های علمی ایران مانند حوزه جغرافیا، حوزه زمین شناسی، تورهای باستان شناسی، حوزه اقوام و سنت های ایرانی و… بستر آماده گردشگری ایران برای جذب افرادی است که کاوش ها و بررسی های علمی مهم ترین دلیل سفر کردن شان است.

اهمیت حوزه گردشگری به اندازه ای است که این صنعت در ادبیات اقتصادی امروز جهان به عنوان صنعت بدون دود شناخته می شود که هیچ پایانی بر آن متصور نیست. هر منبع انرژی در جهان ممکن است روزی به پایان برسد، اما گردشگری ازجمله حوزه های بی پایان اقتصاد جهان است. به همین دلیل امروز در بودجه های اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا، ترکیه، مالزی و… روی درآمد گردشگری حساب ویژه ای باز می کنند.